Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EIX 2: MODEL URBÀ I ENTORN NATURAL

2.1.1. Adoptar un model de gestió de les platges respectuós amb l’ecosistema litoral (9)

2.1.2. Implantar un model de gestió integral del Parc del Garraf (6)

2.1.3. Impulsar el potencial natural dels Colls Miralpeix i de les rieres de Ribes i de Vallbona (4)

2.2.1. Iniciar l’elaboració del Programa d’Actuació Urbanística Municipal (3)

2.2.2. Aplicar els objectius de Desenvolupament Urbanístic Sostenible de l’Agenda 2030 en matèria de reducció i minoració del creixement urbanístic (5)

2.2.3. Preservar el paisatge urbà de Sitges (2)

2.2.4. Gestionar el Patrimoni municipal per al seu manteniment i protecció, tot impulsant la seva preservació, recuperació, recerca i difusió (10)

2.3.1. Fer un pla d’estratègia energètica enfocat cap a les energies renovables i l’eficiència energètica (5)

2.3.2. Fer la transició dels equipaments públics municipals cap a l’autoconsum i l’eficiència energètica (9)

2.3.3. Sensibilitzar i acompanyar en la transició cap a un nou model d’edificis amb criteris passivhaus (autosuficiència energètica de l’habitatge) (5)

2.4.1. Revertir el dèficit històric d’inversió en infraestructures i serveis a les Botigues de Sitges i al poble de Garraf (5)

2.4.2. Vetllar per la preservació de la singularitat del poble de Garraf i la qualitat ambiental del seu entorn (4)

2.5.1 Avançar cap a un nou model de mobilitat (7)

2.5.2 Optimitzar el servei de transport urbà (3)

2.5.3 Avaluar la idoneïtat del nou servei de neteja a les necessitats del poble (5)

2.5.4 Reordenar l’espai urbà en relació als subministraments, voreres i calçada (1)

2.5.5 Gestionar i potenciar les zones verdes i els parcs urbans (4)

2.5.6 Seguir amb el model d’infraestructures d’oci a la via pública (2)