Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

3.5.1.1. Elaborar un pla de protecció civil que integri tots els plans parcials d’obligat compliment (DUPROCIM)

El DUPROCIM (Document Unificat de Protecció Civil Municipal) recull tots els documents o plans relatius a emergències i protecció civil. En l'actualitat, l'Ajuntament ja disposa d'un document aprovat pel municipi presentat al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el 17 de maig de 2022 als efectes de la seva homologació. Incloem la elaboració del Pla Local de Seguretat, com un instrument que, a partir d’una diagnosi, ens ha permès ordenar en el temps actuacions en l’àmbit material que n’és objecte i identificar els actors i els paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia i millorar la seguretat del municipi.

Observacions:

Al mes d'abril s'ha aprovat, per unanimitat, el Pla Local de Seguretat Local del Municipi de Sitges, amb la finalitat de planificar, per:

1- Oferir un servei millor a la ciutadania.
2- Millorar la coherència de les activitats i els plans ja existents (els
plans sectorials s’hi integren per tal d’enmarcar-los en estratègies
més globals).
3- Simplificar les respostes davant els problemes de seguretat local.

L'objectiu central: Millorar la seguretat pública a la Vila

Els objectius secundaris:

- Ojjectiu Estratègic
Detectar les necessitats i demandes de la ciutadania i impulsar un model de millora
contínua en l’eficàcia, eficiència i qualitat dels serveis de seguretat pública.
- Objectiu Operacional
Crear un sistema global de seguretat pública a la vila de Sitges que articuli els principis,
instruments i procediments de coordinació, col·laboració i actuació de tots els cossos
policials i serveis públics amb competències en matèria de seguretat, així com la
participació dels ciutadans.
- Objectiu Finalista
Disposar d'un Pla de Seguretat Local que integri i doni coherència als plans específics dels
diferents àmbits de la seguretat pública, que permeti desenvolupar actuacions de
caràcter transversal i que faciliti la participació de la ciutadania en els processos
d’informació i decisió.

Dates:

  • Data d'inici prevista:
  • Data d'inici real:

Departament:

  • Convivència, prevenció i seguretat