Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EIX 3: NOVA GOVERNANÇA, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA

3.1.1. Crear nous canals i eines de participació per a la ciutadania (8)

3.1.2. Dissenyar, implantar i avaluar un nou model de relació amb la ciutadania basat en la proximitat (6)

3.2.1. Dissenyar, implementar i avaluar el Pla d'Actuació Municipal (3)

3.2.2. Incrementar a l’índex de transparència institucional (6)

3.2.3. Millorar la comunicació institucional (4)

3.3.1. Implementar en el Pla de Formació municipal adreçat als empleats i empleades municipals, formació permanent i específica de gènere (2)

3.3.2. Actualitzar i donar compliment al Pla d’Igualtat intern i fer-ne avaluació periòdica (7)

3.4.1. Reforçar una organització de l’Ajuntament professional, establint una estructura racional, eficient i efectiva (5)

3.4.2. Millorar la competència professional dels empleats públics, mitjançant la formació, la carrera administrativa, la disminució de l’índex de temporalitat i l’avaluació contínua (5)

3.4.3. Implantar la millora contínua i la qualitat en la gestió dels processos i els serveis de l’Ajuntament (3)

3.5.1. Vetllar per la seguretat de tots el ciutadans i dels seus béns front als riscos naturals (2)

3.5.2. Millorar els dispositius per garantir la protecció de col·lectius vulnerables treballant de manera coordinada amb els altres departaments de l’Ajuntament: violència de gènere, venda d’alcohol a menors, delictes de xenofòbia, etc (4)

3.5.3. Vetllar pel compliment de les ordenances de civisme per tal de preservar els drets de la ciutadania a gaudir dels espais públics i del descans a la pròpia llar (2)

3.6.1. Crear dades obertes d'interès per a la ciutadania (2)

3.6.2. Implementar l’Administració Electrònica en tots els elements de la producció administrativa (6)