Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EIX 3: NOVA GOVERNANÇA, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA

3.1.1. Crear nous canals i eines de participació per a la ciutadania (8)

3.1.2. Dissenyar, implantar i avaluar un nou model de relació amb la ciutadania basat en la proximitat (6)

3.2.1. Dissenyar, implementar i avaluar el Pla d'Actuació Municipal (3)

3.2.2. Incrementar a l’índex de transparència institucional (5)

3.2.3. Millorar la comunicació institucional (4)

3.4.1. Reforçar una organització de l’Ajuntament professional, establint una estructura racional, eficient i efectiva (5)

3.4.2. Millorar la competència professional dels empleats públics, mitjançant la formació, la carrera administrativa, la disminució de l’índex de temporalitat i l’avaluació contínua (5)

3.4.3. Implantar la millora contínua i la qualitat en la gestió dels processos i els serveis de l’Ajuntament (3)

3.5.1. Vetllar per la seguretat de tots el ciutadans i dels seus béns front als riscos naturals (2)

3.5.2. Millorar els dispositius per garantir la protecció de col·lectius vulnerables treballant de manera coordinada amb els altres departaments de l’Ajuntament: violència de gènere, venda d’alcohol a menors, delictes de xenofòbia, etc (4)

3.5.3. Vetllar pel compliment de les ordenances de civisme per tal de preservar els drets de la ciutadania a gaudir dels espais públics i del descans a la pròpia llar (2)