Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.4.5.4. Efectuar una gestió econòmica eficient i sostenible, mantenint la capacitat financera de l’Ajuntament

Gestió econòmica eficient i sostenible amb resultats pressupostaris positius, romanents de tresoreria positius, estalvis nets positius, deute viu no superior al 75%, període mig de pagament a proveïdors inferior a 30 dies i capacitat de finançament positiva.

Dates:

Departament:

  • Hisenda, gestió pressupostària i ingressos