Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EIX 1: GARANTIA DE DRETS I QUALITAT DE VIDA

1.1.1. Adequar els equipaments educatius a les necessitats del municipi (4)

1.1.2. Estudiar la municipalització dels serveis educatius no formals (2)

1.1.3. Promoure la formació no formal i donar suport als centres educatius (8)

1.1.4. Garantir l'equitat i l'accés als programes esportius a tot el municipi (2)

1.1.5. Seguiment del Pla d'Infraestructures Esportives (3)

1.1.6. Promoció del segell qualitat esportiva i suport als clubs esportius (2)

1.1.7. Millorar i potenciar i l'accessibilitat a la cultura (8)

1.1.8. Establir una programació artística estable i coordinada (5)

1.1.9. Disposar d’uns equipaments culturals i uns museus actualitzats (10)

1.1.10. Difusió de la història local, la memòria democràtica i la visió de gènere (6)

1.1.11. Suport al talent local, a la difusió artística i a la protecció del patrimoni arquitectònic (7)

1.1.12. Donar suport al teixit associatiu i cultural del municipi (4)

1.1.13. Preservar les tradicions i festes de Sitges (8)

1.1.14. Fomentar l'autogestió i l'empoderament de la infància i la joventut (11)

1.1.15. Impulsar iniciatives d'envelliment actiu adreçades a la gent gran del municipi (3)

1.2.1. Dotar-nos d'eines adequades per a millorar l'acompanyament i la intervenció social a infants, adolescents, joves, adults/es i persones¡ grans en situació de vulnerabilitat del municipi (11)

1.2.2. Promoure la coordinació interdepartalmental i la col·laboració entre serveis per a fomentar una acció social proactiva (2)

1.2.3. Fer partícips a entitats i col·lectius en el desenvolupament de polítiques públiques municipals de l’àmbit social (2)

1.3.1. Dotar el municipi de Sitges d’habitatge públic accessible destinat a col·lectius amb dificultats per accedir-hi (2)

1.3.2. Mobilitzar el parc vacant d’habitatge per facilitar el lloguer social (5)

1.3.3. Consolidar i desenvolupar noves eines per al gaudi del dret a l’habitatge digne i accessible (4)

1.3.4. Regular i controlar l’habitatge d’ús turístic legal i il·legal a través de l’acció coordinada i interdepartamental (3)

1.3.5. Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge de Sitges com a referència en el desenvolupament de polítiques públiques que reverteixin l’emergència habitacional (2)

1.4.1. Renovar i potenciar el pacte per a l’ocupació de la comarca del Garraf per a reduir taxa d’atur i millorar l’ocupabilitat de qualitat (7)

1.4.2. Definir i implementar un Pla d’acció per obrir nous sectors econòmics pel municipi (6)

1.4.3. Realitzar accions per a la creació i instal·lació de noves empreses, així com reforçar la relació amb les empreses i gremis/associacions econòmiques existents al municipi (5)

1.4.4. Elaborar i posar en marxa un Pla Local del Comerç i Mercats, potenciant el comerç de proximitat (9)

1.4.5. Fer una Hisenda Pública més transparent i promoure una fiscalitat més justa, ambiental i solidària (5)

1.5.1. Dotar-nos de mesures normatives que blindin els drets de totes les persones del municipi i facilitin la convivència i la cohesió social (7)

1.5.2. Consolidar l’acompanyament a les dones i persones LGTBI+ del municipi i visibilitzar la situació i les demandes pròpies d’ambdós col·lectius (3)

1.5.3. Treballar, de forma coordinada entre els diferents departaments i les entitats municipals per a l’organització de l’Orgull LGTBI+ de Sitges (1)

1.5.4. Apropar el Servei de Migracions de la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat a les persones migrades en situació irregular del municipi (2)

1.5.5. Facilitar l’autonomia de les persones amb discapacitat del municipi (3)

1.5.6. Consolidar el Consell de Cooperació, Pau i Solidaritat de Sitges com a principal mecanisme de participació i difusió de l’acció de cooperació internacional i justícia global del municipi (3)

1.5.7. Fer partícips a entitats i col·lectius en el desenvolupament de polítiques públiques municipals de l’àmbit social i ampliar la formació i la sensibilització en matèria feminista, LGTBI, intercultural i sobre discapacitat, salut mental i diversitat funcional (2)

1.6.1. Difondre, educar i assessorar en hàbits saludables (3)

1.6.2. Treballar per eradicar les adiccions (1)

1.6.3. Implementar el Pla d'espais cardioprotegits, i estendre la protecció als equipaments municipals i espais públics (3)

1.6.4. Treballar per una sanitat pública de qualitat al municipi (5)

1.6.5 Implementar estratègies de sanitat ambiental (4)