Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.6.5.4. Estudiar la possible construcció d'un Refugi d'Animals al Municipi

Es va rebre la demanda d’una entitat que volia, amb recursos propis, establir un refugi per animals. Ens demanava col·laboració en la recerca de certs terrenys privats amb determinades característiques. S'han realitzar diverses reunions per definir la demanda i les necessitats d'aquest refugi. S'ha dut a terme un estudi urbanístic per cercar emplaçament adequat, així com gestions amb el Departament de Territori de la Generalitat a mode d’assessorament. Aquesta activitat no es pot posar en un sòl urbà (per incompatibilitat amb altres usos), però els usos admesos en el sòl no urbanitzable (SNU), segons el nostre POUM, són l'agrícola i l'agrícola-forestal, on es prohibeixen les noves edificacions. Per tal de poder determinar si hi ha cap sòl dins del municipi apte per aquest ús caldria identificar quin tipus d’activitat o a quina es pot assimilar, atès que no és una activitat que estigui definida com a tal a l’article 82 Definició d’usos del POUM de Sitges. En data 25 de novembre de 2021 es va fer una consulta a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal de veure la compatibilitat amb el planejament vigent del POUM. La conclusió d’aquesta consulta va ser que l’article 195.2 del POUM ens limita aquesta possibilitat, donat que en SNU és incompatible amb tots aquells usos no admesos expressament. Per tant, no tenim zones aptes per la instal·lació d’un refugi d’animals, havent aparcat aquesta opció, pels esmentats esculls urbanístics. Tanmateix, comptem amb un servei mancomunat a aquests efectes.

Dates:

  • Data d'inici prevista:

Departament:

  • Salut pública